Styrelsen

 

Ordförande Micke Larsson    070-320 74 84
Kassör Jan Näslund         076-837 84 63
Sekreterare Catarina Olsson 070-334 43 76
Ledamot/Registrator Laila Engstedt      070-240 78 86
Ledamot/Köksa Leif Granlund       070-320 55 41
Suppleant Kenth Åkesson    073-073 12 37
Suppleant Hans Norell           070-689 16 97
Suppleant Jan Åhman             070-328 30 22

Valberedning: Carina ”Smulan” Lindblom och Kristina ”Kakan” Lindblom

Revisorer: Lennart Holm och Pär Helin

Vill du ha kontakt med oss? Maila till info@bmck.se.

Har du frågor kring att låna Kåken eller behöver övernattning? Prata med Kakan, 070-576 43 57

MC-klubben för dig med vilken motorcykel som helst!