Styrelsen

 

Ordförande Micke Larsson
Kassör Jan Näslund
Sekreterare Catarina Olsson
Ledamot/Registrator Laila Engstedt 070-240 78 86
Ledamot/Köksa Leif Granlund
Suppleant Kenth Åkesson
Suppleant Hans Norell
Suppleant Jan Åhman

Valberedning: Carina ”Smulan” Lindblom och Kristina ”Kakan” Lindblom

Vill du ha kontakt med oss? Maila till info@bmck.se.

Har du frågor kring att låna Kåken eller behöver övernattning? Prata med Kakan, 070-576 43 57

MC-klubben för dig med vilken motorcykel som helst!